Aiemmat näyttelyt hero ruotsi

Tidigare utställningar

Under årens lopp har vi presenterat den finska polisens historia och verksamhet ur många olika synvinklar. Teman för de tillfälliga special­utställningarna har varit till exempel polis­hunds­verksamhet, polisens användning av maktmedel, Skyddspolisen och Rörliga polisen.

Här får du information om de avslutade utställningarna.

Allmän bild av Polismuseets utställning. På bilden går museibesökare runt mellan vitrinerna, i lokalen syns bland annat fotografier och föremål med anknytning till polisens arbete. Bild Polismuseet