Aiemmat näyttelyt hero ruotsi

Tidigare utställningar

Vi har presenterad den finska polisens historia och verksamhet ur många olika synvinklar under åren. De tillfälliga utställningarna har till exempel haft polishundsverksamhet, polisens användning av maktmedel, Skyddspolisen och Rörliga polisen som tema.

Här får du information om de avslutade utställningarna.

Yleisnäkymä Poliisimuseon näyttelystä.