Navigeringsmeny

900 vuotta poliisin historiaa Suomessa sisältö ruotsi

900 år av polisens historia i Finland

Polismuseets första permanenta utställning hette 900 år av polisens historia i Finland. Det var första gången som den inhemska polisverksamhetens hela historia från medeltid till nutid presenterades för allmänheten. 

Allmän bild från utställningen 900 år av polisens historia i Finland, fotat från taket. På bilden går museibesökare runt mellan vitrinerna, i lokalen syns bland annat fotografier och föremål med anknytning till polisens arbete.

Bild Polismuseet

Museet berättade om polisens historia i kronologisk ordning och presenterade polisens uppgifter och kommunikationsmedel som egna helheter.

Allt från uniformer till transportmedel ställdes ut, utöver hundratals intressanta fotografier och sällsynta filmer.

Museibesökarna kunde till exempel pröva på att sitta på bänken i en polisbil, förundra sig över Finlands första lotterimaskin och bekanta sig med det gamla kriminalforskningslaboratoriet.

Utställningen var öppen från hösten 2008 till hösten 2018.

På utställningen fanns en bombrobot och Karhu-gruppens polisdocka som hängde i ett rep från taket.

Bild Polismuseet