Navigeringsmeny

Poliisi fiktiossa sisältö ruotsi

Polisen i fiktionen

Polisen i fiktionen skildrade hur inhemsk fiktiv litteratur, film och tv har format medborgarnas föreställningar om polisen och polisens arbete. Utställningen tog avstamp i 1800-talets smädedikter och fortsatte fram till dagens mångsidiga produktion.

Bild: Polisyrkeshögskolan

Polismuseet arrangerade en lättsam omröstning om vilken poliskaraktär som är mest omtyckt, då utställningen förbereddes. Reinikainen och kommissarie Palmu med medhjälpare framstod som klara vinnare. Förutom dessa två favoriter ingick även en mängd andra poliskaraktärer i utställningen.

Utställningen lyfte också fram yrkesverksamma polisers syn på deckarnas poliskaraktärer och sinnebilderna om polisarbete. Även de skrivande poliserna Marko Kilpi, Mikko Karppi och Pasi Lönn ingick i utställningen, med sina berättelser om hur de förenar polis- och författararbetet.

Utställningen var öppen från våren 2013 till hösten 2014.

Bild: Polismuseet

Se intervjuerna som hör till utställningen:

Intervjuerna är på finska.

Se videon på vår YouTube-kanal om den inte öppnar sig.

Till Polismuseets Youtube-kanal (videor på finska)