Poliisin historiaa hero ruotsi

Polishistoria

På den här sidan har vi sammanställt forskning, artiklar och översikter om polisens historia.

Bild: Polisemuseet

Poliisin historiaa sisältö ruotsi

Se även:

Våra webbutställningar innehåller en hel del information om till exempel uniformer och om hur polisens arbete förändrats.

POL.doc-minidokumentärerna på polisens YouTube-kanal Poliisitube berättar om polisens verksamhet och historia.

Du kan gå till grunden med polisens hela historia genom att läsa redogörelsen över polisväsendets arkivmaterial. Den innehåller en förteckning över arkiven som förvaras i Riksarkivets olika enheter. Redogörelsen är finskspråkig.

Webbutställningar

POL.doc-minidokumentärerna på polisens YouTube-kanal Poliisitube (videor på finska)

Redogörelse över polisväsendets arkivmaterial (på finska)