Navigeringsmeny

Ohranasta Supoon sisältö ruotsi

Från tsarens ochrana till Skypo – den statliga säkerhetspolisen i Finland

Uttrycket ”statlig säkerhetspolis” för tankarna till tonade glasrutor och topphemliga operationer. Terrorismbekämpning och säkerhetsarbete är en del av arbetsfältet även för dagens Skyddspolis, men den statliga säkerhetspolisens historia sträcker sig långt tillbaka till tiden före självständigheten.

Skyddspolisens ytterdörr på museets utställning.

Bild Polismuseet

Utställningen berättade om den historiska utvecklingen för den statliga säkerhetspolisen i Finland och om dess uppgifter ända från 1800-talets gendarmer och ochrana, det vill säga specialenheten för bekämpning av politisk brottslighet, till den statliga polisen under krigstiden, och via den till dagens Skypo, som grundades år 1949.

Polismuseet visade hurdant de ”hemliga agenternas” arbete är i verkligheten. Vid utställningen kunde man till exempel bekanta sig med säkerhetspolisens apparatur eller hur de cellerna såg ut, där personer misstänkta för landsförräderi hölls under krigsåren. Till de största enskilda föremålen vid utställningen hörde Skyddspolisens bepansrade bil, som använts till säker transport av högt uppsatta gäster.

Utställningen var öppen från våren 2011 till hösten 2012.

Bild av utställningen Från tsarens ochrana till Skypo. På bilden syns bland annat arkivlådor och -mappar.

BIld Polismuseet