Poliisikoulutus hero ruotsi

Polisutbildning

Poliser har utbildats i Finland i över hundra år. I början var polisutbildningen varken omfattande eller systematisk, utan det var möjligt att få ett arbete så att säga på stående fot. Idag avlägger alla nya poliser yrkeshögskoleexamen.

Läs mer om den finska polisutbildningens historia här!

En vitrin med gamla poliskläder och accessoarer. Bild Polismuseet, Jarkko Järvinen

Poliisikoulutus sisältö ruotsi

Historieverk med perspektiv på utbildningen

År 2018 hade det gått hundra år sedan den statliga polisutbildningen inleddes och Statens polisskola grundades. Historieverket som utkom under jubileumsåret belyser polisutbildningens historia som en del av ett föränderligt samhälle. Verket Muodollisesti pätevä? Poliisikoulutus itsenäisessä Suomessa (Formellt behörig? Polisutbildningen i det självständiga Finland) är skrivet av historieforskare vid Helsingfors universitet.

Utgivningsspråket är finska.

Ladda ned historieverket Muodollisesti pätevä? Poliisikoulutus itsenäisessä Suomessa från nättjänsten Theseus 

Poliisikoulutus infolaatikko oikea palsta ruotsi