Länkstig

Navigeringsmeny

Palveluntarjoajille sisältö ruotsi

Till tjänsteleverantörer

På den här sidan hittar du information om vår fakturering och annan information för tjänsteleverantörer.

Vår faktureringsadress

Polismuseet är en del av Polisyrkeshögskolans verksamhet, och våra fakturor behandlas via läroanstaltens faktureringsadress. På fakturan anges Polismuseet som beställare och namnet på den person som gjort beställningen.

Vi behandlar alla fakturor elektroniskt. Pappersfakturor som skickas till oss returneras obetalda. Om du inte har ett system för att skicka nätfakturor kan du använda den e-faktureringstjänst som staten tillhandahåller.

Faktureringsadress

E-faktureringsadress/EDI-kod: 003721531054

FO-nummer: 2153105-4

E-fakturaoperatör/-förmedlare: OpusCapita Solutions Oy ([email protected], tfn 020 452 9348)

Operatörens kod/förmedlarkod:E204503

Också Polismuseets och polishundsinrättningens fakturor sänds till samma e-faktureringsadress. Anteckna då Polismuseet eller polishundsinrättningen som beställare av fakturan.

Fakturor till staten följer vanligtvis betalningsperioden på 21 dagar.

Om du inte har ett e-fakturasystem

Om du inte har ett system som genererar e-fakturor, kan du använda den e-faktureringstjänst som staten tillhandahåller för att sammanställa och sända en e-faktura. Statens tjänst är tillsvidare avgiftsfri. Du får anvisningar om inloggningen i och användningen av statens e-faktureringstjänst på Statskontorets webbplats.

I frågor om användningen får du hjälp från Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning ([email protected]), tfn 0295 563 700.

Till sidan Skicka en faktura till staten på Statskontorets webbplats

Pappersfakturor och fakturor som sänts per e-post

Vi tar inte emot pappersfakturor som sänds till oss, utan vi returnerar dem obetalda. Vi tar inte heller emot fakturor som har sänts per e-post, eftersom dessa inte är e-fakturor.

För mer information om hur man sänder fakturor till Polisyrkeshögskolan: [email protected]

Våra anvisningar för varuleveranser

Polismuseet ligger i Hervanta i Tammerfors på adressen Vaajakatu 2. De beställda varorna levereras till museet när museet är öppet eller utanför öppettiden enligt överenskommelse (dock under tjänstetid). Under övriga tider levereras varorna till Polisyrkeshögskolan, vars huvudingång finns i byggnaden bredvid museet.

Vi ger dig närmare anvisningar om leveransen efter att vi har kommit överens om beställningen.

Våra öppettider

Läge och ankomst

Vill du bli vår tjänsteleverantör?

När vi bygger våra utställningar anlitar vi många olika slags experttjänster, så som snickare, tryckerier och experter på ljudproduktion. En del av tjänsterna köps via upphandlingar och en del samarbetspartner väljer vi enligt behov. Om du vill erbjuda dina tjänster, kontakta oss per e-post ([email protected]).

Palveluntarjoajille infolaatikko oikea palsta ruotsi

Se även

Under Kontaktuppgifter hittar du till exempel vår postadress, vårt telefonnummer samt uppgifter om vår personal.

Till Kontaktuppgifter