Navigeringsmeny

Todisteena kuva sisältö ruotsi

Fotografier som bevis – den tekniska brottsutredningens fotografier från Tammerfors från 1920- till 1950-talet

Fotografier som bevis gav inblickar i arbetet som teknisk brottsutredare och berättade samtidigt om Tammerfors brottshistoria.

Tillsammans med de gamla fotografierna från brotts- och olycksplatserna visades brottsutredarnas originalanteckningar från förundersökningarna. En lärare i brottsutredning, en fotograf och en historiker kommenterade utställningens fotografier ur sin egen synvinkel.

Utställningens fotografier var tagna ur kriminalpolisens arkiv i Tammerfors och omfattade tiden 1920–1950-talet. På den tiden var det dyrt, besvärligt och ovanligt att fotografera. Därför var det enbart fall som gällde förluster av människoliv eller stora egendomsskador som dokumenterades med fotografier. Fotografierna gav därför en grymmare bild av brottsligheten än den var i verkligheten.

Utställningen var öppen hösten 2010.

Svartvitt foto av en man som håller en gammal kamera i händerna.

Bild Polismuseet