Näyttelymme hero ruotsi

Se våra utställningar

Välkommen till Polismuseets utställningar!

Du kan besöka oss i Tammerfors eller se våra webbutställningar.

Bild: Jarkko Järvinen

Näyttelymme sisältö ruotsi

Permanent utställning

Den permanenta utställningen Polisen på plats! skildrar hur polisens arbete förändras genom att förevisa brotts- och olycksfall under olika tidsperioder.

Läs mer om utställningen Polisen på plats!

Tillfälliga utställningar

Gör en djupdykning i polisverksamheten i de tillfälliga specialutställningarna! De tillfälliga utställningarna berättar om olika teman i polisarbetet.

Läs mer om de tillfälliga utställningarna

Webbutställningar

Besök webbutställningarna med din egen dator även utanför museets öppettider.

Se webbutställningarna

Tidigare utställningar

Dessa utställningar går inte längre att besöka på ort och ställe, men du kan läsa mer om vilka teman de haft under åren.

Om våra tidigare utställningar