Navigeringsmeny

Muodollisesti pätevä sisältö ruotsi

Formellt behörig – Polisutbildningen 100 år

År 2018 hade det gått 100 år sedan den statliga polisutbildningen började och Statens polisskola grundades. Utställningen Formellt behörig – Polisutbildningen 100 år, berättade om hur den finländska polisutbildningen har utvecklats från 1800-talet fram till 2010-talet.

Namnet är en hänvisning till förändringarna i polisens behörighetskrav. I början av självständighetstiden kom konstaplarna direkt från ”skogen” och jobbade utan polisutbildning under ledning av en äldre polis. Fortfarande under 1960-talet gick poliserna endast en några månader lång manskapskurs. Idag avlägger alla nya poliser yrkeshögskoleexamen.

Allmän bild av utställningen Formellt behörig – Polisutbildningen 100 år. På bilden syns bland annat en miniatyrmodell, en väggskylt från Polisskolan och gamla föremål i en vitrin.

Bild Polismuseet

Museibesökarna fick till exempel ta sig en titt på förhållandena i Statens polisskola på Sveaborg, i början av landets självständighetstid. Besökarna kunde också höra polisstuderande och lärare berätta om sina minnen, se gamla undervisningsfilmer och följa med hur en mordutredning i Polisinstitutet i Otnäs i Esbo framskrider. Det gick också att utmana sig själv i intelligenstest och bekanta sig med konditionstesterna som ingår i det nuvarande urvalsprovet.

Utställningen var öppen från början av 2018 till slutet av 2019.