Navigeringsmeny

Voimaa ja vaativia tilanteita sisältö ruotsi

Maktmedel och krävande situationer

Utställningen Maktmedel och krävande situationer handlade om den finländska polisens användning av maktmedel genom tiderna och idag.

På 1800-talet betraktades poliserna i Finland som tuktare ”av Guds och härskarens nåde”. Numera regleras polisens befogenheter och användning av maktmedel mycket noggrant av lagen.

Allmän bild av utställningen. På skylten finns information om Karhu-gruppens utrustning på 1970–1990-talet.

Bild Polismuseet

Utställningen presenterade ordningspolisen, beredskapsenheten Karhu, terrorbombgruppen, verksamheten kring hantering av folkmassor och VATI, det vill säga specialenheten för krävande situationer, samt taktisk förhandling.

Museibesökarna kunde ta del av fotografier samt sällsynta filmer och föremål, såsom kosackpiskor från 1800-talet och vapen från 2000-talet.

Utställningen bjöd på såväl information som upplevelser. Det gick också att testa den egna reaktionsförmågan i ett polisspel: hur skulle besökaren själv lösa vanliga polisuppgifter, till exempel en situation där ett slagsmål äger rum på en offentlig plats?

Utställningen var öppen från våren 2015 till hösten 2017.

En fotograferingsvägg på utställningen Maktmedel och krävande situationer. En museibesökare poserar framför väggen.

Bild Polismuseet