Navigeringsmeny

Haista ite sisältö ruotsi

"Nosa på" – Finlands polishundar 100 år

År 2009 fyllde den finländska polishundsverksamheten 100 år. Jubileumsåret till ära öppnades en ny specialutställning vid Polismuseet, som hette ”Nosa på” – Finlands polishundar 100 år.

Allmän bild av utställningen ”Nosa på” – Finlands polishundar 100 år. På fotografierna visas bland annat polishundar och hundförare.

Bild Polismuseet

Utställningen redogjorde för polishundarnas mångsidiga och utmanande arbete. Museibesökarna fick veta mer om bland annat anskaffningen och skolningen av polishundar och om deras uppgifter. Även polishundens väg från valp till en lydig och skicklig polisassistent skildrades.

Förutom polishundsverksamhetens historia innehöll utställningen information om bland annat hundars fysik och sinnen. I utställningens interaktiva del fick besökarna till exempel testa sitt eget luktsinne.

De yngsta besökarna kunde titta på filmer med Ransu Karvakuono. Ransu hade intervjuat polishundar i olika arbeten.

Utställningen var öppen från hösten 2009 till hösten 2010.

En museibesökare utför en hundrelaterad uppgift på museets utställning.

Bild Polismuseet