Navigeringsmeny

Museo lyhyesti sisältö ruotsi

Kort om museet

Vårt museum i Tammerfors är gratis och öppet för alla. Vi visar polisens historia och verksamhet i Finland från medeltiden till idag.

Polismuseet erbjuder sevärdheter och upplevelser för alla åldrar. Välkommen att besöka våra utställningar och vår barnavdelning Pokela. Hos oss kan du sitta bakom ratten på en polisbil och fotografera dig själv i en registreringsstol för misstänkta.

En trafikledarpolisdocka med vita handskar på museets utställning.

Bild Polismuseet, Pia Penttilä

Vi finns i Hervanta i Tammerfors, i anslutning till Polisyrkeshögskolan. Läroanstaltens campus är stängt område, förutom museet. Den synligaste delen av vår verksamhet är våra utställningar, som alla kan besöka.

I vårt arbete ingår också en hel sådant som inte är synligt för museibesökarna. Till exempel undervisas de polisstuderande av våra forskare, som redogör för polisens historia och dess koppling till den nutida polisverksamheten. Vi samordnar hela den historiska och traditionsrelaterade verksamheten inom polisen: vi ordnar bland annat möten med polisinrättningarnas kontaktpersoner för museiverksamhet.

Vi bevarar föremål, bilder, filmer och annat material som har med polisens historia att göra. Allt material i våra samlingar visas inte på utställningarna.

Museet i siffror

  • Cirka 30 000 besökare årligen
  • Samlingarna innehåller 15 000 föremål, 120 000 fotografier, 2 600 böcker, samt 2 600 filmer eller multimedia-föreställningar
  • Den permanenta utställningen Polisen på plats! omfattar cirka 340 föremål
  • Museet ligger cirka 8 kilometer från Tammerfors centrum
  • Över 90 % av våra besökare är nöjda med sitt besök (HappyOrNot-mätare)

Vår historia

Polismuseet grundades 2004 i Tammerfors, i anslutning till Polisskolan. Eftersom museet till en början inte hade egna utställningslokaler, hade vi vår första egenproducerade utställning för allmänheten i museicentret Vapriikki 2005.

År 2008 fick vi en egen lokal, som var planerad och byggd för oss. Den första utställningen i våra lokaler öppnades för allmänheten i september samma år.

Centralkriminalpolisens Kriminalmuseet blev en del av Polismuseet 2019, varvid ansvaret för Kriminalmuseet samlingar och utställningsverksamhet övergick till Polismuseet. Kriminalmuseet utställning finns fortfarande i Centralkriminalpolisens lokal i Vanda, men är inte öppen för allmänheten. Vissa föremål som hör till Kriminalmuseet samlingar visas upp som en del av Polismuseets utställningar.

Mer information om Kriminalmuseet på Centralkriminalpolisens webbplats

Årets museum 2022

Polismuseet valdes till Årets museum 2022 i tävlingen som ordnades av Finlands museiförbund och Internationella museirådets finska kommitté.

I motiveringen för valet konstaterade tävlingsjuryn att Polismuseets koncept som helhet är lyckat och att museets verksamhet visar på ett professionellt grepp som är av jämn kvalitet och högklassigt.

Meddelande: Polismuseet tilldelas priset Årets museum 2022

Tiesitkö ettei ole pääsymaksua visuaalinen nosto ruotsi

Visste du att Polismuseet inte har någon inträdesavgift? Inträdet är gratis.

Tee virtuaalikierros banneri ruotsi

Museo lyhyesti infolaatikko oikea palsta ruotsi

Dela med dig av stämningen på sociala medier

Du kan ta en bild på dig själv till exempel i en gammal registreringsstol för misstänkta eller i en polisbil.

Dela med dig av stämningen under ditt museibesök i sociala medier med hashtaggen #Poliisimuseo eller @Poliisimuseo.