Navigeringsmeny

Liikkuva poliisi 80 vuotta sisältö ruotsi

Rörliga polisen 80 år

Vi uppmärksammade Rörliga polisens 80-årsjubileum genom att visa fotografier och föremål som anknyter till Rörliga polisen.

Utställningen innehöll fotografier från en arbetsdag vid Rörliga polisen i Åbo sommaren 2010. De bästa fotografierna från en fototävling som ordnades för Rörliga polisens personal under våren samma år, ställdes också ut.

Museibesökarna kunde beundra pärlan i Rörliga polisens utrustning, en patrullbil av märket Jaguar. Bilen donerades till polisen av teknikmagasinet Tekniikan maailma år 2003.

Utställningen var öppen hösten 2010.

Rörliga polisens patrullbil av märket Jaguar på museets utställning.

Bild Polismuseet, Paula Huvinen