Navigeringsmeny

Finpol sisältö ruotsi

FINPOL 05

FINPOL 05 var den första utställningen som producerades av Polismuseet. Den ordnades i Museicentret Vapriikki, eftersom Polismuseet ännu inte hade någon egen lokal.

Utställningshelheten FINPOL 05 bestod av tre delar: Trygghet på vägarna i 75 år, Polisens teknikcentral och Brotten på spåren.

Utställningen var öppen från hösten 2005 till början av 2006.

Trygghet på vägarna i 75 år

Utställningen handlade om hur Rörliga poliskommandot på 75 år utvecklades till Rörliga polisen.

Vi visade Rörliga polisens arbete och redskap under olika tidsperioder. Bilar, motorcyklar, snöskotrar och båtar ingick i utställningen. Även fotografier och filmer som tagits av poliser förevisades. I pysselhörnan kunde besökarna testa hur väl de känner till trafikmärkena och om kompisen är i körskick.

Polisens teknikcentral

Polisens teknikcentral gav en översikt över teknikcentralens över 85 år långa historia.

Utställningen beskrev hur fyra depåer, det vill säga utrustnings-, vapen-, kommunikations- och bildepån, utvecklades till Polisens teknikcentral. Museibesökarna kunde till exempel studera skyddsvästen Sari och polisens uniformer.

Brotten på spåren

Utställningen, som planerades av Centralkriminalpolisens Kriminalmuseum, handlade om brottslighet och brottsbekämpning från medeltid till nutid.

Det framgick bland annat vem som var Finlands värsta mordbrottsling, vad Matti Haapojas vilda rykte grundade sig på och vad Tattarmossens hand var för något. Även konstförfalskningar ställdes ut.