Länkstig

Tietoa sivustosta hero sv

Information om webbplatsen poliisimuseo.fi och webbplatsens användarvillkor

Webbtjänsten poliisimuseo.fi erbjuder information om Polismuseet. Vi publicerar innehåll på finska, svenska och engelska. Polismuseet ansvarar för webbplatsen som helhet.

När du använder vår webbplats godkänner du de funktioner som det finns information om på den här sidan.

I det här avsnittet hittar du också tillgänglighetsutlåtandet om vår webbplats.

Tangentbord av en gammal skrivmaskin. Bild Polismuseet, Jarkko Järvinen.

Tietoa sivustosta sisältö ruotsi

Tjänster

Framsida: På framsidan finns nyheter som publicerats av Polismuseet samt lyft till museets centrala teman, funktioner och tjänster.

Sökning: Webbplatsens interna sökmotor hjälper dig att söka information. Du hittar sökfunktionen på varje sida i sidans övre och nedre del. Som standard riktas sökningen till webbplatsens hela innehåll.

Respons: Med responsblanketten kan du skicka respons till Polismuseet. Vi behandlar responsen under tjänstetid. Vi svarar inom två veckor om du fyller i kontaktuppgifterna. Skicka inte konfidentiella uppgifter med responsblanketten.

Beställning av pressmeddelanden från medietjänsten: Representanter för medierna kan beställa Polismuseets nyheter från polisens gemensamma medietjänst.

Beställning av nyheter: Vem som helst kan beställa Polismuseets nyheter från polisens gemensamma beställningstjänst som är öppen för alla.

RSS-tjänster: Webbtjänsten poliisimuseo.fi erbjuder nyheter också som RSS-flöden. Du hittar RSS-flödets adress genom att klicka på RSS-ikonen i samband med nyhetslistan.

Sociala medier: På webbplatsen syns lyft från våra sociala medier om du har godkänt kakorna på webbplatsen poliisimuseo.fi. Webbplatsen skickar inte information om besökare via plugins för sociala medier. Mer information om ämnet finns på denna sida under Sociala plugins. Du kan kontrollera Polismuseets officiella kanaler och konton i sociala medier på adressen poliisimuseo.fi/sv/polismuseet-i-sociala-medier.

Webbläsare och terminaler

Webbplatsen är responsiv och innehållet skalas enligt terminal. Sidorna ser bäst ut om du använder de senaste webbläsarversionerna.

Om sidorna inte syns bra på din enhet, ge oss respons. Berätta i responsen hurdant problem det är fråga om samt ange även den enhet, operativsystem och webbläsarprogram som du använder så kan vi reda ut problemet.

Ge respons om webbplatsen

Filnedladdningar och läsarapplikationer

Du kan läsa PDF-filer med moderna webbläsare eller ladda ner programmet Adobe Acrobat Reader som du får gratis på Adobes webbplats.

Ladda ner Adobe Acrobat Reader från Adobes webbplats

På webbplatsen finns inbäddade videor. De öppnas som direktuppspelning från en separat server i ett format som stöds av din terminal.

Webbtjänsten erbjuder nyhetsmaterial som RSS-flöden. För att läsa RSS-flödet lönar det sig att ta läsarapplikationen eller webbläsartillägget i bruk.

Tillgänglighet

Vi strävar efter att våra webbsidor betjänar alla användare. Webbplatsens genomförande styrs av tillgänglighetskraven enligt lagen om digitala tjänster.

Du kan ge respons på webbplatsens tillgänglighetsegenskaper. Vi förbättrar webbplatsens innehåll utifrån responsen. Om du vill ge officiell tillgänglighetsrespons, skicka responsen per e-post till adressen [email protected]. Berätta i meddelandet att responsen gäller webbtjänsten poliisimuseo.fi. I tillgänglighetsutlåtandet hittar du närmare information om ämnet.

Ge tillgänglighetsrespons

Bekanta dig med tillgänglighetsutlåtandet för webbplatsen poliisimuseo.fi

Webbplatsens dataskydd och användarvillkor

Polismuseet har förbundit sig att skydda integriteten och personuppgifterna för webbplatsens besökare i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

Kakor

Vi använder kakor, det vill säga cookies för att förbättra användarupplevelsen. Med hjälp av kakor får vi information om besök på webbplatsen och med hjälp av informationen kan vi utveckla webbplatsen. Kakor samlar inte in och sparar inte heller personuppgifter.

Godkännandet av kakor gäller i ett år med den webbläsare du godkände kakorna.

När du kommer till webbplatsen för första gången blir du tillfrågad om du godkänner kakorna. Du kan förhindra användningen av kakor, men webbplatsen fungerar då inte på bästa möjliga sätt. Du ser till exempel inte inbäddade videor på webbplatsen. Du kan ändra ditt val av kakor när som helst. Ändra inställningar för kakor-knappen hittar du nedan.

Tietoa sivustosta sisältö evästenapin jälkeen sv

Analys

Med Siteimprove-analys som polisen använder sig av samlar man in uppgifter om besöken på sidan poliisimuseo.fi. Polismuseet använder uppgifterna för att utveckla webbtjänsterna.

Allmän statistik samlas in om användningen av webbplatsen, bland annat:

  • nedladdade sidor
  • tidpunkt
  • IP-adress (anonymiseras)
  • webbläsare
  • operativsystem.

Mer information om analysen finns på Siteimproves webbplats (på engelska)

Upphovsrätt till text, bilder och annat innehåll

Polismuseet har rätt till text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen.

Det är tillåtet att använda och länka till webbplatsens textmaterial i enlighet med god sed. Vi önskar att Polismuseets webbplats antecknas som källuppgift.

Bilderna på webbplatsen har upphovsrätt och användningen av dem kräver tillstånd. Du kan be om tillstånd per e-post ([email protected]). Bilderna på webbplatsen får inte manipuleras eller ändras utan tillstånd.

I webbplatsens bildbank finns bilder med anknytning till Polismuseets utställningar och polisens historia. Du kan använda bildbankens bilder utan särskilt tillstånd i exempelvis tidningsartiklar och föredrag som anknyter till polisens historia och Polismuseet. Anteckna i samband med bilden att den är från Polismuseets samlingar. Närmare uppgifter om bildkällan finns vid varje enskild bild.

Till sidan Bildbank

Det är förbjudet att använda material eller bilder

  • för kommersiella, politiska (såsom valkampanjer) eller religiösa ändamål
  • på ett olämpligt sätt eller på ett sätt som strider mot god sed.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar de personuppgifter du lämnar ut omsorgsfullt och lagenligt samt säkerställer ett ändamålsenligt dataskydd. Vi sparar endast de kontakt- eller andra uppgifter som användaren själv angett som vi kan använda för att svara på användarens begäran om kontakt, frågor eller annan respons. För varje sådan tjänst finns en dataskyddsbeskrivning för tjänstens användare.

Sociala plugins

På webbplatsen finns länkar och anslutningar till tredje parters webbplatser samt så kallade sociala plugins, såsom lyft från sociala medier. Plugins på webbplatsen som upprätthålls av en tredje part laddas ner från tjänsternas egna servrar. Webbplatsen skickar inte uppgifter om sina besökare via sociala plugins.

På de tjänster eller applikationer som finns på webbplatsen och som tillhandahålls eller förmedlas av en tredje part tillämpas användarvillkor och andra villkor för tredje parter.

Rättsligt förbehåll

Vi strävar på alla sätt efter att informationen i webbplatsens innehåll ska vara korrekt och aktuell.

Polismuseet ansvarar inte för sådana skador som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats av utomstående parter.

Polismuseet förbehåller sig rätten att uppdatera, granska och ändra användarvillkoren samt webbplatsens innehåll och utseende.

Sidan har uppdaterats den 18.8.2023.