Navigeringsmeny

Väritetty totuus sisältö sv

Den färgade sanningen – Konstbrott i Finland

Vad är konstbrott och hur utreds de? Hur säljs konstförfalskningar och vem köper förfalskad konst?

Ett konstverk som undersöks med förstoringsglas.

Bild Polismuseet, Jarkko Järvinen

Utställningen Den färgade sanningen – Konstbrott i Finland presenterade de största konstbrotten som begåtts i Finland och polisens utredning av dem.

I utställningen visades förfalskningar av till exempel Gallen-Kallelas, Schjerfbecks, Picassos och Légers verk. Alla verk hörde till Polismuseets samlingar. De hade ursprungligen beslagtagits i samband med polisens förundersökning och dömts förverkade till staten som hjälpmedel vid brott.

Bild av museets utställning om konstbrott. På bilden syns bland annat tavelramar som når ända från golv till tak och tiotals förfalskade tavlor på väggar och i en upphängningsställning.

Bild Polismuseet, Pia Penttilä

Utställningen var inte en konstutställning utan den berättade om konstbrott och deras historia samt om den utredning som polisen och konstexperterna gör tillsammans. Samtidigt fick besökarna veta till exempel hur man kan se skillnad på förfalskad och äkta konst och vilka knep svindlarförsäljarna använder i konsthandeln.

Utställningen Den färgade sanningen var öppen från våren 2021 till slutet av 2023.

Se videor om utställningen på vår YouTube-kanal

Taiderikokset jos epäilen teostani väärennetyksi infolaatikko ruotsi

Vad ska jag göra om jag misstänker att en tavla är en förfalskning?

Den finländska polisen har ingen separat enhet för undersökning av konstbrott. Huvudregeln är att brottet undersöks av polisinrättningen i det området där det misstänkta brottet har begåtts.

Det väsentliga är hurdant konstverk det är fråga om. Är det fråga om en värdefull målning med ett högt penningvärde? Ur ett ekonomiskt perspektiv är det till exempel inte rimligt att undersöka målningar som är värda cirka 200–300 euro, eftersom det kostar mycket mer att utföra undersökningen än vad själva verket är värt.

Om det handlar om ett verk av ringa värde undersöker polisen verkets äkthet endast om fallet är förknippat med ett brott, som kräver att verkets äkthet utreds. Brottsrubriceringen kan till exempel vara grundformen av bedrägeri. Då ska det ha gått mindre än fem år sedan du köpte verket och du måste ha konkreta grunder som stöder bedrägeripåståendet. Om dessa villkor uppfylls ska du kontakta polisen på din hemort och göra en brottsanmälan.

Om de villkor som nämns ovan inte uppfylls och du vill reda ut verkets äkthet, kan du föra verket för värdering till en känd och pålitlig auktion. Du ska berätta för värderaren att du tvivlar på verkets äkthet. Du kan också kontakta Nationalgalleriet och fråga om de har möjlighet att undersöka verket.

Om du vet att ett verk som du äger är en förfalskning, ska du kontakta polisen på din hemort och överlåta förfalskningen till polisen. Berätta samtidigt hur du vet att det är fråga om ett förfalskat arbete.

Polisinrättningarnas kontaktuppgifter på poliisi.fi

Nationalgalleriets webbplats

Väritetty totuus virtuaalisesti infolaatikko sv

Bekanta dig med utställningen virtuellt

Besök utställningen Den färgade sanningen – Konstbrott i Finland virtuellt med din egen dator eller telefon. Den virtuella presentationen öppnas i Digimuseets webbtjänst.

Utställningen Den färgade sanningen i Digimuseets webbtjänst