Länkstig

Navigeringsmeny

Esteettömyys ja saavutettavuus sisältö ruotsi

Tillgänglighet och åtkomlighet

Vi är ett helt tillgänglighetsanpassat museum. Alla våra offentliga utrymmen ligger på samma våning. Vi har flera parkeringsplatser för rörelsehindrade personers bilar och ett tillgänglighetsanpassat toalettutrymme.

Synskadade personer kan bland annat lyssna på ljudguiden och bekanta sig med väggen med föremål man får röra.

Se även sidan Tips för museibesöket. Där hittar du bland annat information om skötrum för barn, toaletter och förvaring av kläder.

Till sidan Tips för museibesöket

Karta över Polismuseet

Tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen poliisimuseo.fi

De allmänna utrymmena på samma våning

Med din egen bil kommer du några meter från dörren till museet men lämna ändå din bil på vårt parkeringsområde under museibesöket, det ligger framför museet. På parkeringsområdet finns flera parkeringsplatser för rörelsehindrade. Parkeringsplatserna för rörelsehindrade personer ligger cirka 50 meter från museets dörr, och de andra parkeringsplatserna högst hundra meter från dörren.

Alla de offentliga utrymmena ligger på samma våning. I museet finns det bänkar där du kan vila mellan besöken på utställningarna. Vi har också en rullstol för utlåning.

Museets ytterdörr är tung och den har inte möjlighet till elektronisk öppning, så till exempel när man rör sig med rullstol är det bra att ha en egen följeslagare med.

Utställningsinformationen på många sätt

Alla våra utställningstexter är på finska, svenska och engelska. I vår aula kan du låna ett finskspråkig klartexthäfte där texterna till den permanenta utställningen Poliisi paikalla! finns i klartext.

Ljudinformationsställets märke på utställningen.

Bild Polismuseet, Pia Penttilä

Man kan också bekanta sig med den permanenta utställningen med hjälp av en avgiftsfri ljudguide. Du kan välja om du lyssnar på ljudguiden under hela rundan, eller om du endast väljer de delar som intresserar dig mest. Att lyssna på hela ljudguiden tar drygt en timme.

I museet finns det en vägg med arbetsredskap och utrustning som det är tillåtet att röra och undersöka. Föremålen är försedda med informativa texter på punktskrift (finska systemet).

På golvet finns det taktila märkningar som gör det lättare för synskadade att röra sig.