Lasten kanssa museoon hero ruotsi

Museibesök med barn

Alla är välkomna till Polismuseet: vårt museum är ett bra besöksmål både för barnfamiljer och till exempel daghems- och skolgrupper.

Ni kan se våra utställningar självständigt eller reservera guidade turer. För barngrupper ordnar vi guidade turer endast på finska. Om er grupp har en egen tolk eller till exempel gruppens ledare tolkar det som guiden säger, lyckas guidning även på andra språk!

Ett barn leker en trafiklek i Pokela iklädd en polisoverall. Bild Polismuseet.

Lasten kanssa museoon sisältö ruotsi

Mycket att göra för barn

För barn är museets viktigast plats antagligen polisstationen Pokela, det vill säga barnens egen avdelning. I Pokela får barnen till exempel sätta sig bakom ratten i en liten polisbil och klä sig i Pokelas polisoverall.

I aktivitetsrummet vid den permanenta utställningen, det vill säga i TOTI-rummet, finns det också en riktig polisbil. Sätt dig bakom ratten och fantisera att du är polis – eller prova på att vara bandit och sätt dig bakom i bilen!

På sidan Tips för museibesök hittar du allmän information om museets utrymmen (till exempel toaletter, skötrum för barn, var man kan äta matsäck).

Till sidan Tips för museibesöket

Serievägg på barnavdelningen Pokela.

Serieteckningar Kristian Huitula, bild Polismuseet

Måste man viska i museet?

Det är bra att på förhand gå igenom regler och instruktioner för museibesöket med barnen.

Man behöver inte viska i museet, men det är ändå bra att komma ihåg att även andra besökare rör sig i museet. De vill koncentrera sig på utställningarna och eventuellt lyssna på ljudguiden. På barnavdelningen polisstationen Pokela. får man leka mer ljudligt.

Det är absolut förbjudet att springa i museet, eftersom det kan orsaka farliga situationer för andra museibesökare och utställningsstrukturerna. Lekar där man springer efter varandra är utmärkta för att leka utomhus – så vi leker dem på gården!

Att knuffas och dra i kläderna hör inte till en riktig polis arbete heller, så även Pokelas knattepoliser följer denna instruktion.

Den egna förälderns eller gruppledarens roll är väldigt viktig under hela museibesöket. På Polismuseet är barnen under den egna vuxnas ansvar. Även under den guidade rundturen ser gruppledaren till arbetsron och att gruppen hålls ihop.