Navigeringsmeny

Tutustu museoon itsenäisesti sisältö ruotsi

Bekanta dig med museet självständigt

Det går bra att självständigt bekanta sig med utställningarna på museet och barnavdelningen, polisstation Pokela. Alla skyltar och utställningstexter är på finska, svenska och engelska.

Våra utställningar är lämpliga för alla åldrar. Det kan finnas delar som det är bra att se tillsammans med en vuxen. Fråga i tjänsten i aulan om det finns något som vi inte rekommenderar för de minsta i familjen.

Om ni kommer till museet som en grupp, anmäl er ankomst på förhand (tfn 0295 418 325, [email protected]). På detta sätt undviker vi rusning – lekarna i Pokela går bättre när det finns mer plats. Speciellt under perioder då det görs klassutflykter kan det vara livat på barnens polisstation.

Ett barn leker med bilar på en matta med trafikmönster.

Bild Polismuseet, Pia Penttilä

Från tisdag till fredag kan vi öppna museets dörrar för grupper redan före våra officiella öppettider, om vi kommer överens om saken i god tid.

För besök på egen hand är det bra att reservera ungefär en timme.

Barngruppens lärare eller annan vuxen i gruppen leder museibesöket och ansvarar för gruppen under hela museibesöket.