Navigeringsmeny

Varaa opastettu kierros sisältö

Boka en guidad visning

För barngrupper ordnar vi endast guidade visningar på finska. Om er grupp har en egen tolk eller till exempel gruppens ledare tolkar det som guiden säger, lyckas guidning även på andra språk!

Barngruppens ledare kan boka en guidad visning för gruppen. Vår guide berättar under rundturen vilka som är polisens uppgifter, varför man behöver poliser och vad för hjälp man får av poliser. Tillsammans undersöker vi hurudana uniformer och transportmedel poliserna har haft, och under rundturen framgår det också hurudana arbetsredskap polisen ska kunna använda i sitt arbete. Ni kan fråga guiden om mer detaljer, och då får ni intressant ytterligare- och bakgrundsinformation.

Guidning enligt gruppen

Vi anpassar rundturens innehåll efter gruppens ålder. Gruppledaren kan redan då bokning görs framföra önskningar om inBoka gruppbesök eller guidningnehållet, så att guidningen stöder utbildningsprogrammet så bra som möjligt.

I guidningen kan man till exempel beakta om fokus ska ligga på polishistoria eller på polisens arbete. Med äldre skolbarn kan man fundera över mer problemcentrerade teman: Vad händer om en person begår ett brott? Hur ska man agera efter att brottet har begåtts? Vilken är polisens roll i vårt samhälle?

I guidningar för barngrupper är den maximala storleken ungefär 30 barn. Vi rekommenderar fem år som lägsta ålder för guidade visningar.

Lek, och att upptäcka själv är viktigt för barn, så reservera tillräckligt tid i er tidtabell för självständigt utforskande och lek efter rundturen. På vår barnavdelning finns det mycket att göra för små museibesökare, så tjugo minuter går snabbt där. 

Till sidan Boka gruppbesök eller guidning