Navigeringsmeny

Oppilaitosten historiaa sisältö ruotsi

Läroinrättningarnas historia

Poliser har utbildats i Finland i över hundra år. År 1918 grundades en tillfällig polisskola vid Helsingfors polisinrättning, vars uppgift var att ta hand om utbildningen av poliser för hela Finland. Skolan inledde sin verksamhet i Helsingfors centrum, men redan följande sommar flyttades den till Sveaborg.

Senare utbildades poliser vid Rörliga polisens rekrytkurser, på manskapskurser i länen, vid Polisinstitutet i Esbo och vid institutets kurscentral i Helsingfors.

I Tammerfors börjar polisutbildningens historia 1974, då Polisens kurscentral grundades i staden och som var underställd Polisinstitutet. Undervisningen ordnades på Pohjolankatu i närheten av centrum och studentbostäderna låg i Hervanta. År 1986 blev läroverket en självständig enhet, Polisskolan. År 1993 flyttades undervisningen vid Polisskolan till Hervanta i anslutning till studentbostäderna, till samma plats där även det nuvarande läroverket finns. 

Hela examensutbildningen till Tammerfors

Från och med år 1998 har poliser utbildats på yrkeshögskolenivå. Då blev Polisinstitutet i Esbo Polisyrkeshögskola och befälsexamen som avlades vid läroverket ändrades till yrkeshögskoleexamen.

Tio år senare, alltså år 2008 sammanslogs Polisyrkeshögskolan i Esbo och Polisskolan i Tammerfors till ett läroverk. Namnet på det nya läroverket blev Polisyrkeshögskolan och platsen blev Tammerfors. Sammanslagningen av läroverken innebar att polisens hela examensutbildning och forskningsarbete centraliserades till Tammerfors.

År 2014 förnyades examensutbildningen inom polisen så att grundutbildningen till polis lades på yrkeshögskolenivå. Samtidigt blev högre examen, alltså befälsexamen en högre yrkeshögskoleexamen. 

Historieverk med perspektiv på utbildningen

När 100-årsjubileet för finländsk polisutbildning firades (2018) publicerades historieverket Muodollisesti pätevä? Poliisikoulutus itsenäisessä Suomessa (Formellt behörig? Polisutbildningen i det självständiga Finland).

Verket är en historieundersökning om polisutbildningen från så gott som noll fram till i dag. Forskningsarbetet som historieforskare gjort öppnar ett nytt perspektiv på polisutbildningens historia som en del av det föränderliga samhället.