Navigeringsmeny

Naiset poliisikoulutuksessa sisältö ruotsi

Kvinnor i polisutbildning

Kvinnorna började tjänstgöra inom polisen redan i början av 1900-talet, då de rekryterades främst för att ta hand om kvinnor och barn som hade kommit på avvägar. Arbetsbeskrivningen liknade mera en nutida socialarbetares än en polis och i många städer hade dessa kvinnor titeln ”sköterska”.

Kurser för kvinnliga poliser ordnades endast sporadiskt. Under decennier förblev antalet kvinnliga poliser litet, deras lön låg och deras möjligheter till utbildning och befordring inom polisorganisationen små.

Gemensam utbildning för kvinnor och män

De kvinnliga polisernas ställning har sedan 1970-talet alltmer blivit en jämställdhetsfråga. Från och med 1974 fick kvinnor söka till polisutbildningen utan särskilt tillstånd. Egna kurser ordnades inte längre för kvinnliga poliser, utan samma polisutbildning ordnades för både kvinnor och män. Urvalsproven möjliggjorde att fler kvinnor än förut kunde bli polis.

Den förändrade utbildningen gjorde att nästan alla polisuppgifter gradvis öppnades för kvinnor.

Även om kvinnornas andel i polisutbildningen fortfarande är lägre än männens och färre kvinnor avancerar till befälsuppgifter, är det fråga om en betydande förändring. Idag är en kvinnlig polis en polis – inte en kvinnlig polis med andra arbetsuppgifter än sina manliga kolleger.

Läs mer om ämnet i Julia Janssons och Markus Karis artikel i verket Muodollisesti pätevä? Poliisikoulutus itsenäisessä Suomessa (sid 454–485, på finska).

Till verket Muodollisesti pätevä? Poliisikoulutus itsenäisessä Suomessa (på finska)