Polismuseet tilldelas priset Årets museum 2022

Utgivningsdatum 20.5.2022 9.32 | Publicerad på svenska 20.5.2022 kl. 14.25
Nyhet

Polismuseet har vunnit tävlingen Årets museum 2022, som ordnades av Finlands museiförbund och Internationella museirådets finska kommitté.

Priset delas ut till ett museum som på sitt eget verksamhetsområde på ett betydande sätt har befrämjat museibranschens samhälleliga synlighet och genomslagskraft, och vars verksamhet inom museibranschen har fört fram nya eller annorlunda synvinklar, idéer och tankar.

– I motiveringen för valet konstaterade tävlingsjuryn att Polismuseets koncept som helhet är lyckat och att museets verksamhet visar på ett professionellt grepp som är av jämn kvalitet och högklassigt. Juryn lyfte bland annat fram museets mångsidiga samlingsverksamhet, de tillfälliga utställningarna som kompletterar den permanenta utställningen och att man i museet tagit i beaktande barn, gläder sig Polismuseets intendent Tiina Tuulasvaara-Kaleva.

Juryn fäste också uppmärksamhet vid Polismuseets växelverkan med Polisyrkeshögskolan och hela den övriga polisen. Museet deltar till exempel i utbildningen av polisstuderande och har utvecklat ett nätverk av museikontaktpersoner vid polisinrättningarna.

– Under tävlingsprocessen värmde det hjärtat att upptäcka att polisen i Finland har lagt märke till Polismuseets betydelse: museet bevarar inte bara en tradition, utan hjälper oss också att förstå historian. På så sätt är vi med och bygger upp framtiden och säkerheten i vårt samhälle.

Fyra museer tog sig till finalen i tävlingen Årets museum 2022. Förutom Polismuseet tävlade även Hotell- och restaurangmuseet i Helsingfors, Lottamuseet i Tusby samt Centret för krig och fred Muisti & Högkvartermuseet i S:t Michel om titeln.

Årets museum offentliggjordes i samband med de riksomfattande museidagarna i Mariehamn.

Polismuseet Startsidans stor nyhet Tammerfors