Inga begränsningar i besökarantalet till Polismuseet mera – välkommen utan tidsbokning!

Utgivningsdatum 20.9.2021 14.12
Nyhet

Museibesökare behöver inte längre boka besökstid på förhand, eftersom man i fortsättningen kan besöka Polismuseet utan tidsbokning.

– Coronavirussituationen fortsätter ändå ännu i Finland, så vi hoppas att museibesökare som är 12 år och äldre använder mun- och nässkydd i våra utrymmen. Iaktta också god handhygien, följ anvisningarna om säkerhetsavstånd och besök oss endast om du är frisk, påminner forskare Maritta Jokiniemi från Polismuseet.

Polishalarna och spelen i användning igen

En del av museets aktiviteter har inte varit i användning på grund av coronasituationen. Nu har Polisstationen Pokelas små polishalare fått komma fram från förrådet och barnen kan igen klä sig i dem.

– Vi öppnar också spelrummet för användning igen, där du kan prova spela ett virtuellt spel om patrullering. Lägger du märke till vad som händer i trafiken och i polisbilen? I Polis och tjuv -frågesporten kan du testa dina kunskaper i polisarbete och brottshistoria. I Supo-spelet finns rebusar, med vilkas hjälp du kan härleda slang relaterad till underrättelsevärden. Senare på hösten öppnar vi även det nya brottsplatsutrymmet. 

En del av spelen är enbart på finska.

Vi rengör museets spelapparater och de utlåningsbara pekskärmspennorna regelbundet. Till VR-glasögonen som används i det virtuella spelet om patrullering finns det senare i höst tillgängligt engångsansiktsskydd.

Polismuseet är öppet tisdag till fredag 10–15 och lördag 12–17. Det är gratis att besöka museet.

Polismuseet Tammerfors