Polismuseet firar sitt 20-årsjubileum

Utgivningsdatum 15.5.2024 9.00
Nyhet

Polismuseet grundades i maj 2004 i Tammerfors i anslutning till dåvarande Polisskolan. Museet firar 20-årsjubileet på många olika sätt. Till exempel utlovas minnen i sociala medier och olika evenemang.

Under Polismuseets 20-åriga historia har över 380 000 besökare besökt museet och museet har ordnat ett tjugotal olika utställningar både i museets lokaler och på nätet.

– Den allra första utställningen, FINPOL05, visades i Museicentret Vapriikki, eftersom Polismuseet ännu inte hade egna lokaler. De egna lokalerna som planerats och byggts för just oss fick vi 2008, och på hösten samma år öppnade vi våra dörrar för allmänheten i Hervanta, berättar nuvarande chefen för Polismuseet, intendent Lauri Haavisto.

– Under årens lopp har Polismuseet berättat om den finska polisens historia med hjälp av både två permanenta utställningar och olika tillfälliga utställningar. Teman för specialutställningarna har bland annat varit konstförfalskningar, polisutbildning, polishundsverksamhet, polisens användning av maktmedel och Skyddspolisen.

Den nyaste specialutställningen, ”Maja och Mörkö – Polisfordon i terräng och trafik” öppnades i slutet av april 2024. Utställningen presenterar ett brett spektrum av polisfordon: bilar, motorcyklar, skotrar, snöskotrar och fyrhjulingar.

Utställningar, samlingar, undervisning och traditionell verksamhet

Polismuseet är ett gratis museum för hela familjen och erbjuder sevärdheter och upplevelser för alla åldrar.

– Den synligaste delen av vår verksamhet är naturligtvis våra utställningar, som alla kan besöka. Utöver utställningarna omfattar vårt arbete också mycket sådant som inte är synligt för museibesökarna. Vi sparar föremål, bilder, filmer och annat material med anknytning till polisens historia. Allt material som ingår i våra samlingar kommer aldrig att visas i utställningarna, påminner Lauri Haavisto.

– Dessutom undervisar våra forskare polisstuderande och berättar om polisens historia och dess kopplingar till den nuvarande polisverksamheten. Till Polismuseets uppgifter hör också att koordinera hela polisens historiska och traditionella verksamhet. Vi ordnar bland annat möten med polisinrättningarnas kontaktpersoner för museiverksamhet.

Numera ansvarar Polismuseet också för Kriminalmuseets verksamhet. Kriminalmuseets utställning finns i Centralkriminalpolisens lokaler i Vanda, men den är inte öppen för allmänheten. Vissa föremål som hör till Kriminalmuseets samlingar visas på Polismuseet.

Polismuseets verksamhet fick beröm för sin högklassighet när museet valdes till Årets museum 2022 i tävlingen som ordnades av Finlands museiförbund och Internationella museirådets finska kommitté. I motiveringen för valet konstaterade tävlingsjuryn att Polismuseets koncept som helhet är lyckat och att museets verksamhet visar på ett professionellt grepp som är av jämn kvalitet och högklassigt.

Jubileumsåret firas i sociala medier och på evenemang

Museet firar sitt 20-årsjubileum på många olika sätt. För allmänheten syns jubileumsåret i sociala medier och på olika evenemang.

– I sociala medier lyfter vi fram glimtar från de 20 åren: minnen, tidigare utställningar samt information om hur samlingarna och hela museet har utvecklats. Under jubileumsåret ordnar vi många slags evenemang som vem som helst kan delta i. Till exempel utlovas avgiftsfria öppna guidningar under året. På Polisens dag lördagen den 10 augusti har museet många slags aktiviteter och specialprogram, lovar Lauri Haavisto.

Jubileumsåret kulminerar i ett seminarium för inbjudna gäster som ordnas på hösten, där man kommer ihåg det förflutna men också funderar på framtiden.

– Museet står inte stilla, utan vi funderar hela tiden på nya inslag och hur vi även i fortsättningen kan erbjuda våra gäster en fin museiupplevelse!

Polismuseet nu

  • Polismuseet är en del av Polisyrkeshögskolan.
  • Museet ligger i Hervanta, cirka åtta kilometer från Tammerfors centrum.
  • År 2023 besöktes museet av cirka 42 000 personer.
  • Över 90 % av museibesökarna är nöjda med sitt besök enligt HappyOrNot-mätaren.
  • Samlingarna innehåller cirka 24 000 föremål, 141 000 fotografier, 3 900 filmer eller multimediaföreställningar samt 3 000 böcker.
Polismuseet Startsidans stor nyhet Tammerfors