Ännu hinner du: Konstbrottsutställningen Den färgade sanningen visas fram till 16.12.2023

Utgivningsdatum 10.10.2023 9.54
Nyhet

Förfalskade arbeten av "Gallen-Kallela", "Schjerfbeck" och "Picasso", information om olika konstbrottsfall, hur man utrett dem och hur myndigheterna samarbetar – allt detta bjuder Polismuseet i Tammerfors på ännu fram till mitten av december.

Utställningen Den färgade sanningen – Konstbrott i Finland visas fram till lördagen 16.12.2023. Specialutställningen berättar om finländska konstbrott samt om polisens förundersökningar och myndighetssamarbetet med bland annat forskare vid Nationalgalleriet. Alla konstförfalskningar som visas på utställningen ingår numera i Polismuseets samlingar.

– Ursprungligen beslagtogs förfalskningarna av polisen som hjälpmedel vid brott. Polismuseet dokumenterar verken och tar en del av dem till museets samlingar. Vi forskare vid Polismuseet funderar på vilka förfalskningar som ska bli kvar i samlingarna och vilka som inte ska göra det. I utvärderingen deltar också representanter för polisen och Nationalgalleriet, berättar forskare Juha Vitikainen.

Ett verk kan hamna i museisamlingarna till exempel om brottsfallet har varit betydande och offentligt eller om förfalskningens teknik är speciell, eller å andra sidan om förfalskningen är typisk. En konstförfalskning kan också tas med i samlingarna om verket kan användas som jämförelse i en senare brottsutredning.

– Alla verk hamnar alltså inte i museisamlingarna, utan en del förstörs. Vi blir ofta tillfrågade om man inte kunde använda verken för att dekorera väggarna, men vi svarar att de konstförfalskningar som museet äger endast är till för museibruk eller forskningsändamål. Annars finns det en risk att verken återvänder till försäljning på konstmarknaden.

En del av verken i utställningen Den färgade sanningen kommer att förstöras när utställningen i museet avslutats. En del av arbetena som ställts ut flyttas till förvar.

Följande specialutställning öppnar i april

Polismuseets nästa specialutställning Maja och Mörkö öppnar i slutet av april 2024. Utställningen presenterar polisens fordon på ett mångsidigt sätt: bilar, motorcyklar, skotrar, snöskotrar och fyrhjulingar. Det äldsta fordonet som kommer att ställas ut är en Renault Goelette från 1963, som betjänade polisinrättningen i Tammerfors som svart maja. Bilmodellen har också använts som brottsutredningsbil till exempel vid polisinrättningen i Helsingfors. De nyaste fordonen representeras i utställningen av Kawasaki Ninja H2 SX som används av dagens motorcykelpoliser. Den används i Polisyrkeshögskolans undervisning och kommer att ställas ut utanför körsäsongen.

– I utställningen Maja och Mörkö framgår till exempel vad antennbilarna var, när polisens blåljus blev just blått och när det blev vanligt med den blåvita färgen på fordonen. Vi berättar också varifrån polisbilsmodellernas benämningar maja och mörkö kommer, som även finns i utställningens namn, lovar forskare Maritta Jokiniemi.

Polismuseet Startsidans stor nyhet Tammerfors