Navigeringsmeny

Saavutettavuusseloste sv

Tillgänglighetsutlåtande om webbtjänsten poliisimuseo.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten poliisimuseo.fi och har utarbetats den 16.12.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Vi har själva bedömt tjänstens tillgänglighet.

Status på den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller tillgänglighetskraven helt på nivå A och delvis på nivå AA.

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte kraven till alla delar

Enskilda illustrationsbilder saknar alt-text. Det finns anvisningar om detta och vi ger råd till dem som publicerar innehåll.

Observerade du en brist i tillgängligheten i vår tjänst?

Berätta det för oss och vi gör vårt bästa för att korrigera saken.

Ge tillgänglighetsrespons med blanketten

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge i första hand respons till oss, det vill säga webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte fått något svar inom två veckor, kan du anmäla bristen till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns detaljerad information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi 
[email protected]
Växel 0295 016 000

Vi arbetar för att förbättra tillgängligheten

Vi har förbundit oss till att förbättra de digitala tjänsternas tillgänglighet.

Polismuseet har förnyat sin webbtjänst för att säkerställa den tekniska tillgängligheten. Samtidigt har man målmedvetet förnyat innehållet så att det är tydligt och svarar på användarens frågor.

Vi fortsätter att utveckla innehållet och upprätthålla den tekniska tillgängligheten. I nedre kanten av varje innehåll finns en knapp där man kan ge respons på huruvida användaren har nytta av innehållet.

Vi följer tekniskt upp webbplatsens integritet och hur tillgänglighetskraven uppfylls.

Vi utbildar och instruerar dem som publicerar innehåll att genomföra tillgänglighet i praktiken.

Vi tar gärna emot respons som främjar tillgängligheten på vår webbplats.

Mer information om webbtjänstens tillgänglighet

Om du vill få mer information om poliisimuseo.fi-webbtjänstens tillgänglighet eller diskutera detta, kontakta Polisyrkeshögskolans kommunikation per e-post [email protected].

Denna webbplats har publicerats den 17.12.2020.