Navigeringsmeny

Saavutettavuusseloste sv

Tillgänglighets­utlåtande om webbtjänsten poliisimuseo.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten poliisimuseo.fi, som Polismuseet ansvarar för. Webbplatsen publicerades 17.12.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, som förutsätter att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Tillgänglighetsutlåtandet utarbetades ursprungligen 16.12.2020 och uppdaterades senast 20.2.2024.

Vi har själva bedömt webbtjänstens tillgänglighet. Som bakgrund till bedömningen har vi använt externa verktyg och tjänster.

Status på den digitala tjänstens tillgänglighet

Webbplatsen uppfyller till stor del de tillgänglighetskriterier på A- och AA-nivå (WCAG 2.1) som lagen kräver och webbplatsen har inga kritiska tillgänglighetsbrister. De centrala bristerna i webbtjänsten beskrivs nedan i denna beskrivning.

Icke-tillgängligt innehåll

På webbplatsen finns följande brister i tillgängligheten:

  • I webbtjänsten finns icke-tillgängliga bilagor som har producerats och publicerats innan lagen om tillhandahållande av digitala tjänster trädde i kraft.
  • Länken till sidans början i sidans nedre kant flyttar riktningen endast visuellt och fungerar inte för skärmläsaren på ett sätt som överför den egentliga riktningen (WCAG 2.1, kriterierna 1.3.2 och 2.4.3, nivå A). Detta kommer att rättas till inom kort.
  • Den alternativa texten till bannerbilderna på första sidan beskriver inte länkens objekt (WCAG 2.1, kriterium 1.1.1, nivå A).

Observerade du en brist i tillgängligheten i vår tjänst?

Berätta om din observation för oss så gör vi vårt bästa för att rätta till saken. Skicka tillgänglighetsrespons per e-post till adressen [email protected]. Berätta i meddelandet att responsen gäller webbtjänsten poliisimuseo.fi.

Vi registrerar responsen som skickas till e-postadressen [email protected] i polisens ärendehanteringssystem. Vi svarar på responsen utan dröjsmål, men senast inom två veckor efter att ni tagit kontakt. Vi kan förlänga svarstiden med två veckor om begäran om information i en form som uppfyller tillgänglighetskraven gäller ett omfattande innehåll i en digital tjänst. Vi meddelar om tilläggstiden till den som gjort begäran.

Om du vill ge respons om webbtjänsten anonymt kan du använda responsblanketten på vår webbplats. Respons som skickas via blanketten är inte officiell tillgänglighetsrespons, men vi beaktar responsen i utvecklingen av webbplatsen.

Ge respons på webbplatsen med en blankett

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker tillgänglighets­problem på webbplatsen, ge i första hand respons till oss, det vill säga webbplatsens administratör. Det kan ta 14 dagar att få svar. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte fått svar inom två veckor, kan du anmäla bristen till Region­förvaltnings­verket i Södra Finland.

På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns detaljerad information om hur anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Anvisningar för anmälan finns på Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
tillganglighetskrav.fi
[email protected]
Växel 0295 016 000

Vi arbetar för att förbättra tillgängligheten

Vi har förbundit oss till att förbättra de digitala tjänsternas tillgänglighet.

Polismuseet förnyade sin webbtjänst 2020 för att säkerställa tjänstens tekniska tillgänglighet. Samtidigt förnyade vi innehållet så att det blev tydligare och svarade på användarnas frågor.

Vi fortsätter att utveckla innehållet och upprätthålla den tekniska tillgängligheten. Vi följer tekniskt upp webbplatsens integritet och hur tillgänglighetskraven uppfylls.

Vi utbildar och instruerar dem som publicerar innehåll att genomföra tillgänglighet i praktiken.

Vi tar gärna emot respons som främjar tillgängligheten på vår webbplats. Anvisningar för hur man skickar tillgänglighetsrespons finns på den här sidan under punkten Observerade du en brist i tillgängligheten i vår tjänst.

Mer information om webbtjänstens tillgänglighet

Om du vill få mer information om poliisimuseo.fi-webbtjänstens tillgänglighet eller diskutera detta, kontakta Polisyrkeshögskolans kommunikation per e-post [email protected].