Navigeringsmeny

Esinelainat muille kuin museoille sisältö ruotsi

Lån av föremål åt andra än museer

Vi lånar eller hyr inte ut tjänstekläder eller andra föremål som hör till Polismuseets samlingar åt privatpersoner eller andra aktörer. Vi lånar endast ut våra föremål till yrkesmässigt skötta museers utställningar.

Exempelvis personer som gör teater eller tv-serier kan hyra polisuniformer. Läs närmare om uthyrning på polisens webbplats.

Information om att hyra polisuniformer finns på polisens webbplats