Polismuseet förbereder en utställning om utredningen av konstbrott

16.9.2020 19.37 | Publicerad på svenska 17.12.2020 kl. 9.07

Vad är konstbrott och hur utreds de? Hur säljs konstförfalskningar och vem köper förfalskad konst?

På Polismuseet öppnas våren 2021 utställningen Den färgade sanningen – Konstbrott i Finland. Utställningen presenterar de största konstbrotten som begåtts i Finland och polisundersökningarna av dessa.

- I den finländska konstbrottsligheten framhävs konstförfalskningar och handeln med dessa. Till den kriminella konsthandeln hör förutom förfalskningar även bedrägerier, penningtvätt och förskingring. Konstbrott kan också ha kopplingar till organiserad brottslighet, berättar forskare Juha Vitikainen vid Polismuseet.

- Konstbrotten orsakar betydande skador: räknat från 2009 har de totala brottsskadorna beträffande konstbrott i Finland varit nästan 20 miljoner euro. De härvor som avslöjats i Finland har under 2000-talet varit de mest omfattande i hela Europa.

"Gallen-Kallela", "Schjerfbeck" och "Picasso" med på utställningen

I utställningen Den färgade sanningen – Konstbrott i Finland visas förfalskningar av till exempel Gallen-Kallelas, Schjerfbecks, Picassos och Légers verk. Alla verk hör numera till Polismuseets samlingar. De har ursprungligen beslagtagits i samband med polisens förundersökning och dömts förverkade till staten som hjälpmedel vid brott.

Utställningen är inte en konstutställning utan den berättar om konstbrott och deras historia samt om den utredning som polisen och konstexperterna gör tillsammans. Samtidigt får besökarna veta till exempel hur man kan se skillnad på förfalskad och äkta konst och vilka knep svindlarförsäljarna använder i konsthandeln.

Utställningen Den färgade sanningen – Konstbrott i Finland öppnas våren 2021.

Startsidans stor nyhet Tampere