På Polismuseet gjordes ett besökarrekord under coronaåret i juli

13.1.2021 15.19

Polismuseet hade över 20 000 besökare år 2020.

Antalet besökare är bra även om året var utmanande på grund av coronavirusepidemin. 

− När beredskapslagen trädde i kraft var museet stängt från och med den 17 mars till början av juni. När museet öppnades gjorde vi sommarsäsongens besökarrekord i juli, över 6 500 besökare. I slutet av året infördes nya begränsningar på antalet besökare och vi har varit tvungna att hålla vissa delar av utställningslokalerna stängda. Det har krävts att både personalen och museibesökarna använder ansiktsskydd, berättar intendent Tiina Tuulasvaara-Kaleva.  

Ett viktigt mål för 2020 var att öka tillgängligheten eftersom man också vill erbjuda museibesökare som hör till specialgrupper mer att uppleva. 

− I början av mars öppnade vi väggen "Saa koskea". Visserligen var öppnandet inte så här under coronapandemin helt optimalt, men väggen fungerar även om man tittar på den. På väggen har vi också lagt till texterna med punktskrift, eftersom de föremål som ska vidröras har önskats uttryckligen av synskadade. Dessutom betjänar den avgiftsfria ljudguiden alla våra museigäster och under julpausen färdigställde vi guideetiketter som hjälper synskadade att röra sig i museiutrymmena, gläder sig Tuulasvaara-Kaleva.

Webbinnehållet blir mångsidigare

Webbinnehållets mångsidighet fick en allt viktigare roll när man inte fick besöka museerna fysiskt. Polismuseets nya virtuella rundtur ger möjlighet att bekanta sig med den permanenta utställningen "Poliisi paikalla!" och i rundturen har lagts till information om intressanta detaljer i utställningen. Rundturen kompletteras med dramatiska hörspel i början av 2021. 

Polisyrkeshögskolan Tampere
Polismuseet