Nyheter från Kriminalmuseet: en ny utställning på kommande

Utgivningsdatum 15.6.2023 9.50
Nyhet

Kriminalmuseet i Centralkriminalpolisens lokaler i Vanda har sedan 2019 varit en del av Polismuseet. Kriminalmuseets utställning håller nu på att förnyas. Utställningen är inte öppen för allmänheten, men några föremål från Kriminalmuseet kan ses på Polismuseet i Tammerfors.

Kriminalmuseet berättar om brottsutredningens och brottslighetens historia. Museet grundades i tiderna som en undervisningsutställning för poliser: där presenterades hur brott har begåtts, hurdant material har undersökts och hur man har kommit fram till lösningar i undersökningarna. Av säkerhets- och dataskyddsskäl är museet inte öppet för allmänheten, utan avsett för polisens egen personal och besökargrupper som hör till polisens intressentgrupper.

– Till Kriminalmuseets samlingar hör till exempel föremål med anknytning till kända brottsfall och mordundersökningar, utredningsmaterial, brottsplatsprover, brottsundersökningsredskap och fotografier. I den nya utställningen presenterar vi brottshistorien via föremål och annat material, men vi lyfter mer än tidigare fram hur vitrinvaror alltid anknyter till sin egen tid och samhällsfenomen, berättar Juha Vitikainen, forskare vid Polismuseet.

Tältet från Bodom träsk ska konserveras

Ett föremål som eventuellt visas i Kriminalmuseets nya utställning är ett tält i anslutning till de tre morden vid Bodom träsk 1960. Tältet har konserverats, det vill säga en expert har undersökt och underhållit tältet. Syftet med konserveringen är att säkerställa att tältet överhuvudtaget bevaras och inte förstörs.

– Tältet är i så dåligt skick att det nästan motsvarar det arkeologiska jordfyndet: det är skört och innehåller mycket jordmaterial. Under konserveringen lades tältet från Bodom träsk i ett sektionerande dammkontrolltält med luftreningsutrustning, där lämpliga förhållanden kunde byggas. Vi kan ännu inte vara säkra på om tältet håller för att kunna visas vid Kriminalmuseet.

Tältet med anknytning till de tre morden är samtidigt både ett museiföremål och förundersökningsmaterial för ouppklarade brott mot liv. Därför förhandlar man alltid på förhand med undersökningsledaren och andra experter om alla åtgärder som gäller tältet.

Kriminalmuseets nya utställning blir klar i slutet av 2023.

Museiverksamheten är mycket mer än bara utställningar

Tältet från Bodom träsk är ett exempel på att museiverksamheten är mycket mer än utställningar som är öppna för allmänheten och föremål i vitriner.

– Museiarbetet omfattar mycket sådant som inte nödvändigtvis syns för museibesökarna. Vi sparar föremål, bilder, filmer och annat material. Allt material som ingår i våra samlingar kommer aldrig att visas i utställningarna. Till Polismuseets samlingar hör till exempel cirka 15 000 föremål och 120 000 fotografier, nämner Juha Vitikainen.

– Polismuseet koordinerar också hela polisens historie- och traditionsverksamhet: vi ordnar bland annat möten för polisinrättningarnas museikontaktpersoner. Dessutom undervisar våra forskare polisstuderande och berättar om polisens historia och dess kopplingar till den nuvarande polisverksamheten.

En person klädd i vit skyddsdräkt och blå handskar undersöker den bruna tältduken på bordet. Personen har ett andningsskydd i ansiktet.
Tältet i anslutning till de tre morden vid Bodom träsk 1960 konserverades på Polismuseet, det vill säga en expert har undersökt och underhållit tältet. Syftet med konserveringen är att säkerställa att tältet överhuvudtaget bevaras och inte förstörs. Bild Polismuseet

I bildbanken på Polismuseets webbplats hittar du bilder ur Kriminalmuseets samlingar. I bildbanken presenteras till exempel skor i anslutning till morden vid Bodom träsk och en bödels avrättningsyxa.

Till bildbanken

Polismuseet Tammerfors